Zmena hesla

V prípade, že ste sa rozhodli zmeniť si heslo, je potrebné do troch kolóniek uviesť najprv súčasné (staré) heslo, do druhej kolónky zadajte nové heslo a v tretej kolónke zadajte znovu nové heslo. Pre úspešnú zmenu Vášho hesla je potrebné kliknúť na tlačítko Zmeniť. Odporúčame zadať heslo, ktoré obsahuje kombináciu malých, veľkých písmen a čísel.

V prípade, že ste sa rozhodli zmeniť si heslo, je potrebné do troch kolóniek uviesť najprv súčasné (staré) heslo, do druhej kolónky zadajte nové heslo a v tretej kolónke zadajte znovu nové heslo. Pre úspešnú zmenu Vášho hesla je potrebné kliknúť na tlačítko Zmeniť. Odporúčame zadať heslo, ktoré obsahuje kombináciu malých, veľkých písmen a čísel.

Späť