Zadané platby

V tejto sekcii sa nachádza zoznam Vami zadaných platieb, a to Domáca platba, Platba v rámci EU len EURo (SEPA) a Zahraničná platba. Každá z týchto zadaných platieb sa eviduje a je možné ju nájsť v tomto zozname. Ak ste zadali pravidelnú platbu, v tomto zozname je možné ukončiť ju po kliknutí na detail platby a kliknutím na linku Ukončiť. Ak je zadaná platba neverifikovaná, tak je v tomto zozname zobrazená červenými písmenami a po kliknutí na detail platby je možne verifikovať túto platbu kliknutím na linku verifikovať.V tomto zozname môžete nastaviť priamo stránku, na ktorú sa chcete presunúť aj samotné presúvanie o stránku dopredu, späť na prvú stránku alebo na poslednú. Je možné nastaviť aj počet položiek ktoré sa majú zobrazovať na jednej stránke.Každý jeden riadok umožňuje detailnejšie informácie o danej platbe kliknutím na linku „Detail“.

Späť