Rezervované peniaze

Po kliknutí na na túto sekciu sa zobrazí tabuľka všetkých rezervovaných peňazí, ale za podmienky, že Vaše konto vykazuje rezervované peniaze (čo sú to rezervované peniaze nájdete v Stav konta– Zmena peňazí). Ak chcete zrušiť rezervované peniaze, kliknite na linku storno rezervovaných peňazí, kde sa zobrazí podrobná informácia o platbe a po kliknutí na tlačítko Storno sa rezervované peniaze pripíšu k disponibilnému zostatku a platba sa nezrealizuje.

Späť