Profil

V profile sa uvádzajú údaje o majiteľovi konta. V prvej časti je potrebné vyplniť Meno, Stredné meno, Priezvisko, Ulica, Mesto a PSČ. Tieto údaje sa následne zobrazujú aj v mesačnom výpise a aj ako názov príjemcu pri posielaní peňazí na osobné konto. V druhej časti formuláru nájdete ID v Clube NFD, kde zadávate ID z Clubu NFD, ktoré Vám bolo pridelené. V prípade, že neuvediete ID z Clubu NFD, nebude Vám systém prideľovať body do Clubu NFD. Ďalšia kolónka slúži pre zadanie ID zo zmluvnej banky. Ak máte v príslušnej kolónke zadané Vaše ID v Clube NFD, systém Vás informuje, aké je toto členstvo. V prípade, že máte pasívne alebo aktívne členstvo, je možne si to zmeniť kliknutím na linku zmeniť. Zmena členstva sa uskutoční len v prípade, že na konte máte k dispozícií požadovaný poplatok, ktorý sa Vám pri zmene stiahne automaticky z účtu. V poslednej, tretej časti formulára sa nastavuje štát prináležiaci adrese, ktorú ste zadali v prvej časti profilu, a jazyk. Podľa toho, aký jazyk si zvolíte, po prihlásení sa vždy nastaví tento nastavený jazyk. Emaily posielané systémom sú vždy v zvolenom jazyku.

Späť