Preddefinované kontá

V tejto časti si môžete predefinovať rôzne typy kónt, ktoré budete opakovane používať pri realizovaní platieb v rámci služieb platobného konta CreditPay.eu. V základom je tabuľka už zadaných preddefinovaných kónt. Každú jednu položku v tejto tabuľke je možne zmeniť alebo zmazať kliknutím na príslušnú linku.

Pre pridanie nového záznamu je potrebné kliknúť na linku Pridať nový záznam. Po kliknutí sa otvorí v prvom kroku ponuka, o aký typ záznamu ide. Vyberte si jednu z možností a kliknite na tlačítko Ďalej a v následnom, druhom kroku vyplňte kolónky, nezabudnite minimálne vyplniť povinné údaje (polia). Vyplnené údaje uložíte kliknutím na tlačítko Ďalej. Údaje sa uložia a zobrazia sa v úvodnej tabuľke a zobrazia sa pri jednotlivých typoch platieb v ponuke vyber preddefinovaný.

Späť