Poslať peniaze - Platba vrámci EU len EURo (SEPA)

Zadajte sumu, ktorú chcete poslať. Vyberte zo zoznamu platobný titul a zadajte popis platby, ktoré sú povinné.

Dátum prvej úhrady je štandardne vždy nasledujúci deň, kedy bude platba vytvorená a odoslaná z bankového účtu. Je možné nastaviť tento dátum na neskorší, ako je implicitne nastavený. Dátum poslednej úhrady je dátum, od ktorého (vrátane zadaného dňa) sa platba už nezrealizuje. Tento dátum využijete hlavne ak zadávate opakovanú platbu – trvalý príkaz a potrebujete nastaviť, do kedy sa má platba realizovať.

Opakovanú – trvalú platbu zadáte tak, že vyberiete Deň opakovania úhrady. Pri tomto type platby sú povinné Názov účtu – názov účtu prijímateľa, Adresa majiteľa účtu, IBAN, Názov banky, Adresa banky a SWIFT kód, v ktorej má prijímateľ bankový účet. Po zadaní platobných informácií prejdite do tretieho kroku kliknutím na tlačítko Ďalej >>, kde sa zobrazia všetky Vami zadané informácie. Prekontrolujte správnosť zadaných informácií a v prípade, že potrebujete uskutočniť opravu, kliknite na tlačítko << Späť. Ak sú zadané platobné informácie správne, kliknite na tlačítko Ďalej >> a v poslednom kroku budete informovaný o úspešnom zrealizovaní platby.

Späť