Poslať peniaze - Na email v CreditPay.sk

Po výbere tohto typu platby je potrebné v druhom kroku zadať emailovú adresu prijímateľa peňazí, sumu a menu v ktorej sa bude platba realizovať. Do popisu napíšte informáciu pre prijímateľa, aby platbu vedel identifikovať. Pri tomto type platby sú všetky kolónky povinné a je ich potrebné vyplniť. V treťom kroku skontrolujte, či sú zadané údaje správne. Ak ste zadané údaje nezadali správne, kliknite na tlačítko << Späť a vrátite sa do druhého kroku, kde môžete zmeniť Vami zadané údaje. Pre zrealizovanie platby v treťom kroku, po kontrole zadaných údajov kliknite na tlačítko Ďalej >> a v nasledujúcom, štvrtom kroku sa platba zrealizuje a budete informovaný o tom, či platba prebehla úspešne.

V prípade, že email prijímateľa nie je ešte registrovaný v CreditPay.sk, zasielané peniaze sa rezervujú a budú zaslané na Vami zdaný email informácie o tom že mu boli poslané peniaze a môže si ich vyzdvihnúť prostredníctvom CreditPay.sk kliknutím na linku, ktorá sa nachádza v zaslanom emaili.

Späť