Inteligentný internet banking
pre lepší dôchodok
Exkluzívne produkty
tradičného družstva
Navyše 100% zľava z poplatkov
za vykonané platby

BEZPLATNÝ ÚČET V CREDITPAY

Otvorenie a mesačné vedenie účtu bez poplatku. Zasielanie peňazí na akúkoľvek emailovú adresu v rámci systému creditpay bez poplatku

LEPŠÍ DÔCHODOK S CREDITPAY

Poplatky za vykonávané platby mimo systému creditpay (bežné platby cez internetbanking) sú premietnuté v obratových bodoch, kumuláciou ktorých vzniká členský podiel a lepší dôchodok.

“NULOVÉ” POPLATKY V CREDITPAY

Praktická cesta ako ušetriť až 100% voči dnešným poplatkom, chytrými nákupmi bežného tovaru v družstevnej tržnici.

Vysoko bezpečný internetbanking
24/7
od platobnej inštitúcie NFD a.s.
s licenciou od NBS
Lepší dôchodok od družstva,
rozvážna tvorba rezerv cez Gold account,
overený Program vacation,
nové možnosti cez Zelené podiely
Prehľadná, on-line evidencia poplatkov,
obratových bodov, zľavových bodov a
členských podielov